top of page

lærervejledning

Lær dine elever om frisind, frihed og ligestilling

 

‘Magnus, opgangen og skolen Højt til loftet’ er en børnebog, beregnet til højtlæsning for 0.-3. klasse. Bogens omdrejningspunkt er en opgang med et persongalleri, hvor frisind og tolerance over for forskellighed kommer i spil. Selvom beboerne ofte er uenige, må de acceptere hinanden og hinandens ret til at være forskellige, for at de kan leve side om side.

Temaer i bogen er særligt:

 • Familiekonstellationer (fx solomødre, skilsmisse, kernefamilier, homoseksuelle og adoption)

 • Retten til at tro eller ikke tro på en gud

 • At møde andre med respekt, også når man er uenig.

Til bogen hører:

 • En række refleksionsspørgsmål, som I kan tale om undervejs, og når I har læst bogen færdig (spørgsmålene ligger i bogen efter hvert kapitel).

 • Elevopgaver, hvor eleverne arbejder med værdien frisind – det at der er højt til loftet – og hvad der forstås ved det.

 • Redskaber til at gennemføre et rollespil, hvor eleverne agerer de forskellige karakterer i opgangen, hvorefter I taler om konflikten i forhold til værdierne frisind, frihed og kønsligestilling.


 

Sådan gør du

 1. Læs e-bogen højt i klassen. Brug projektor/smartboard, så eleverne også kan se bogen. Efter hvert kapitel er der en række refleksionsspørgsmål, som I kan tale om i klassen. Det tager ca. 4 lektioner at læse bogen og tale om refleksionsspørgsmålene. 
   

 2. Forberedelse: Læs de gode råd nedenfor til, hvordan du håndterer klassedialogen samt den korte intro til værdierne kønsligestilling, frisind og frihed, så du føler dig klædt på til at tale om temaerne i bogen.
    

 3. Brug evt. nogle af elevopgaverne til at arbejde yderligere med bogens temaer.

   

Håndtér klassedialogen

Bogens temaer er bl.a. familiekonstellationer, religionsfrihed og ytringsfrihed. Det er en god idé, at du forbereder dig på, hvordan du vil håndtere de diskussioner og dialoger, der kan opstå, når I skal diskutere emnerne i klassen.

Tag lederskabet på dig

Det er vigtigt, at du i klassedialogen er meget styrende, så det ikke bliver de elever, der er mest populære, der får retten til at definere, om noget er rigtigt eller ej. Hold fast i, at frisind handler om, at der skal være plads til alle, og at alle har ret til at mene og leve, som de vil. Det betyder ikke, at man skal være enig, men man skal behandle andre med respekt – også selvom man ikke er enig. Hvis du oplever, at en diskussion kører af sporet, og du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere den, så tag en timeout, så du køber dig selv noget tid til at tænke over, hvordan du vil håndtere det.

Når I taler om religion

Hold fast i, at vi har religionsfrihed i Danmark. Det betyder at alle – også børn – har ret til helt selv at bestemme, om de vil have en gud eller ej, og hvilken gud det skal være. Det handler ikke om, at noget er bedre end andet. Men om at man hver især skal finde ud af, hvad der er rigtigt for en selv.

 

Når I taler om familieformer

Hold fast i at det afgørende for børn er, at de har en forælder (evt. værge/anden voksen/plejeforælder), der passer på dem og elsker dem. I Danmark findes mange forskellige familieformer, og vi skal respektere andres ret til at have den familieform, de har – så længe de tager sig godt af deres børn.

Når I taler om ytringsfrihed

I Danmark har vi ytringsfrihed, og det betyder, at vi må sige næsten lige, hvad vi vil. Men hvis man siger noget, som gør andre kede af det eller vrede, skal man have en god grund. En god grund kan være, at man passer på sin egen eller andres grænser, eller at man vil hjælpe folk.

Når I taler om regler

Hjemme hos sig selv kan man lave sine egne regler. Fx at man godt må rode og krumme i sofaen, eller at der skal være pænt ryddet op. Men når vi er ude i fællesskabet (fx i opgangen eller til fodbold) er vi nødt til at acceptere nogle fælles regler. Ellers bryder fællesskabet sammen.

Brug afpersonaliseret sprog

Hvis nogle i klassen er personligt berørt af et emne eller føler sig særligt udsat, så vær opmærksom på at bruge et samfundsrettet sprog snarere end et personrettet. Erstat f.eks. ”dig” eller ”dine” med ”os”, ”vores”, ”nogen” eller ”samfundet”.

Nuancer debatten

Hvis der er brug for at nuancere debatten, så præsenter eleverne for en række forskellige synspunkter. Sig fx 'Nogle mener at…’, 'andre mener at..'. På den måde ser eleverne, at der kan være mange holdninger til et emne, og de præsenteres for nye argumenter, som de ikke nødvendigvis var kommet frem til selv.

Kilder: 'Kontroversielle emner i skolen' (Nordisk ministerråd og Undervisningsministeriet 2017), digitalsuperkarma.dk, mobbestop.dk

Baggrundsinfo om værdierne

 

Hvad er frisind?

Danmarkskanonens definition på frisind:   

“Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale – og til frit at vælge livsform. Men frisind betyder ikke, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning, men også for andres ret til at have en anden opfattelse”.
 

Hvad er kønsligestilling?

Kønsligestilling handler om, at mænd og kvinder skal have de samme muligheder.

 

Hvad er frihed?

Værdien frihed handler om, at vi kan være den, vi har lyst til at være, tænke, som vi vil, ytre os, som vi vil, klæde os, som vi vil, og have de værdier, som vi vil. 
 

De tre værdier er yderligere beskrevet på danmarkskanonen.dk  

kort intro til bogen

 

I bogen "Magnus, opgangen og skolen Højt til loftet" følger vi 10-årige Magnus, der bor med sin mor i en opgang fyldt med forskellige mennesker. Magnus' mor er solomor, og hans far er en 'magisk haletudse i en flaske'.  
 

Berna, der bor oppe på 2. sal, har heller ingen far. Til gengæld har hun en gud. Det har Magnus ikke, og hans mor bliver ikke begejstret, da Berna og hendes mor forsøger at give en gud til Magnus i fødselsdagsgave. Sådan en må han nemlig ikke få. Det synes Bernas mor er noget pjat. Men der er også ting, Berna ikke må. Fx at gå til fodbold - for det er en drengesport.

Magnus går på skolen ‘Højt til loftet’, og her fortæller lærer-Lotte, hvordan højt til loftet ikke betyder højt til loftet, men er en stemning, man skaber, når man giver plads til, at vi allesammen kan være, ligesom vi er.

56-602_redigerede_redigerede.jpg

FAG

 • Dansk (kompetenceområderne læsning, fortolkning og kommunikation)
   

 • Sundheds-­ og seksualundervisning og Familiekundskab
   

 • UUV (trivsel)
   

 • Kristendomskundskab (livsfilosofi og etik)

​Læringsmål

 • Eleverne opnår viden om værdierne frisind, kønsligestilling og frihed.

 

 • Eleverne får forståelse for, at selvom vi er forskellige, kan vi leve sammen, hvis vi respekterer nogle grundlæggende værdier om frisind og frihed.

 

 • Eleverne opnår viden om de rettigheder, der knytter sig til værdierne frihed og frisind, fx ytringsfrihed, religionsfrihed og retten til at vælge, hvordan man vil leve sit liv.

Tegn på læring


Eleverne kan reflektere over og samtale om:

 • Hvad værdierne betyder i praksis

 • Hvordan de selv oplever dem eller ikke oplever dem efterlevet i det daglige

 • Hvorfor værdierne er vigtige.

fodselsdag.png
bottom of page